DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Poplatky:

Cena jednotlivého tréninku: 150 Kč

  1. Systém poplatků je následující:
    1. Jednorázový vstupní poplatek (tzv. zápisné jen pro nové členství) – platí všichni noví členové jednorázově při vstupu do týmu
    2. Členský poplatek roční (zaplacený členský poplatek = hlasovací právo, po zaplacení člen klubu může hlasovat na schůzích týmu; nutná podmínka členství je schválení přijetí člena do týmu členskou základnou dle pravidel týmu)
    3. Roční poplatek sportovní za prvního psa
    4. Roční poplatek sportovní za každého dalšího psa (je nižší než za prvního psa)

Poznámka: Nabíječ platí jen členský poplatek (= hlasovací právo), jiný poplatek neplatí, protože je pro tým potřeba, přináší svůj čas; stejný princip platí např. pro rozhodčího, který zároveň není psovodem apod.

 Všechny příspěvky jsou hrazeny na účet klubu (banka – AIRbank, číslo účtu: 1027985019/3030). 

 POKLADNÍK - Monika Jaroměřská mjaromerska@gmail.com 

Všechny peníze vybrané na poplatcích jsou využívány pro potřeby fungování týmu na základě rozhodnutí většiny členů.

Roční poplatky jsou splatné vždy ke konci února daného roku.

Poplatek

Částka

Cena jednotlivého tréninku

Vstupní poplatek (platí se jen první rok při vstupu do klubu)

150 Kč

100 Kč

Roční členský poplatek = hlasovací právo

500 Kč

Roční poplatek sportovní za 1. psa

1 000 Kč

Roční poplatek sportovní za dalšího psa

650 Kč

 

Pravidla pro nováčky:

První trénink je pro zájemce zdarma, zájemci o flyball bude ukázán kompletní trénink a je seznámen se vším podstatným, co obnáší tento sport. Pokud se nováček rozhodne pokračovat, předplatí si 5 lekcí (cena 500,-; jedná se o nevratný poplatek), těchto 5 lekcí si může předplatit opakovaně. Pokud se nováček po nějaké době rozhodně, že chce pokračovat ve flyballu, zaplatí si roční poplatek sportovní. Ze sportovního poplatku za psa mu budou již zaplacené finance za tréninky v daném roce odečteny. Neodečítá se více, než je roční sportovní poplatek. Pokud se chce stát nováček členem klubu, požádá o členství a členská schůze rozhodne o jeho přijetí/ nepřijetí dle pravidel. O členství v klubu je možné požádat nejdříve po 2 měsících od začátku trénování.